Koszyk

  1. x X

Zakupy razem: 0.00 zł

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Odstąpienie od umowy

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

[dane identyfikacyjne sprzedawcy]

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) .............. – cena: ..............,

2) .............. – cena: ................

Numer zamówienia: .....................................................................................................................

Data zawarcia umowy: .................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta:.......................................................................................................

Adres konsumenta:.......................................................................................................................

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:  ....................................

Data .............................................................

……………………………………………….

Podpis